Salam Imtihan Dari Duta Pro Mahasiswa

Selamat Menduduki Peperiksaan Buat Mahasiswa Program Sarjana Muda Semester II, 

Sesi 2011/2012

“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Muhammad)
tentang (Aku), maka katakanlah pada mereka sesungguhnya Aku ini dekat dengan
mereka. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa
padaKu. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahKu dan beriman padaKu, agar
mereka